Dyrektor szkoły

Dyrektorem I Zespołu Szkół Ogólnokształcących

jest mgr Mieczysław Michalski                          


 

Przymuje interesantów codziennie w godzinach pracy szkoły.

Ponadto w  każdą  w środę do godziny 16