Dyrektor szkoły

Dyrektorem I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Bolka I w Jaworze

jest mgr Mieczysław Michalski                          


 

Przyjmuje interesantów codziennie w godzinach pracy szkoły.

Ponadto w  każdy  poniedziałek od godziny 815 do godziny 900