ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NABIAŁ I PRODUKTY MLECZARSKIE (postępowanie o udzielenie zamówienia poniżej równowartości 30 tys. euro)