Przyjmowanie i załatwianie spraw

  • Przyjmowanie i załatwianie spraw w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze podlega zasadom obiegu dokumentów określonym w Instrukcji Kancelaryjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze.

  • Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów. 
  • Korespondencję można dostarczać osobiście, drogą pocztową lub za pośrednictwem poczty e-mailowej.

Zobacz: Dane adresowe SOSW w Jaworze

  • Interesantów przyjmuje się w dniach i godzinach pracy Specjalnego Ośrtodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze.

         Zobacz: Dni i godziny otwarcia SOSW w Jaworze

Wytworzył:
Katarzyna Kłeczek
(2018-06-07)
Udostępnił:
Materniak Franciszek
(2018-06-07 13:51:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Materniak Franciszek
(2018-06-08 07:39:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki