Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze

 PCPR

 

Adres:   ul. Szpitalna 12 a, 59-400 Jawor
Telefon: 76 871 14 10/11, kom. 516901285
Adres e mail: pcprjawor@poczta.fm
 
 
 
logo epuap
 
Niniejsza usługa umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze. Złożenie pisma (podania) do urzędu w postaci elektronicznej jest możliwe o ile spełnione są łącznie poniższe warunki: - w przepisach nie został określony organ właściwy do określenia wzoru w danej sprawie, - organ administracji publicznej, do którego kierowane jest podanie, żądanie, wyjaśnienie lub inna czynność w postaci elektronicznej, nie określił formularza na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy w tym podmiocie, - przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej. Usługa nie dotyczy zapytań w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek, jak również skarg i wniosków w rozumieniu art. 227 i art. 241 kpa.a
 
 
 
 
Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Jaworze
Adres: ul. Starojaworska 7, 59-400 Jawor
Telefon: 76 729 40 66         
Wytworzył:
Udostępnił:
Prokopik Marta
(2007-02-16 11:48:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Prokopik Marta
(2018-03-07 10:20:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki