INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Jawor, dnia  04 grudnia .2019r.

ZP.05. 2019

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy:   postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy oleju opałowego Ekoterm Plus dla Domu Pomocy Społecznej  w Jaworze (zakup poniżej 30 000 euro).

 

                Dom Pomocy Społecznej w Jaworze (Zamawiający) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP.05.2019, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy oleju opałowego Ekoterm Plus dla Domu Pomocy Społecznej  w Jaworze, Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy:

GAZ PETROL Sp. z o.o.

55-080 Kąty Wrocławskie, ul. 1 Maja 90

Cena netto:121 050.00 zł.

 Cena brutto: 148 891.00 zł.

(słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden  złotych )

 

2.Do upływu terminu składania ofert, do Zamawiającego wpłynęła 1  oferta:

 

Oferta nr 1

GAZ PETROL Sp. z o.o.

55-080 Kąty Wrocławskie, ul. 1 Maja 90

Cena netto:121 050.00 zł.

 Cena brutto: 148 891.00 zł.

(słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden  złotych )

 

 

.

 

 

Dyrektor

Domu Pomocy Społecznej

w Jaworze

mgr Irena Stolarczyk

Wytworzył:
Udostępnił:
Stolarczyk Irena
(2019-12-04 11:11:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Stolarczyk Irena
(2019-12-04 11:12:40)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki