Klauzula informacyjna - Monitoring wizyjny

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuje się, że:

 

  1. Administratorem Danych Osobowych zawartych w systemie monitoringu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze, reprezentowany przez Dyrektora Franciszka Materniaka, z siedzibą przy ul. Paderewskiego 6, 59-400 Jawor, tel.: 76 870 24 72, e-mail: soswjawor@soswjawor.pl

 

  1. Administrator wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez: tel.: 76 870 24 72, e-mail: kontakt.iod@o2.pl lub pisemnie na podany wyżej adres z dopiskiem „IOD – dane osobowe”.

 

  1. Monitoringiem wizyjnym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze objęto: teren wokół szkoły, wejścia do budynku oraz korytarze. Przedmiotowy monitoring obejmuje wyłącznie wizję.

 

  1. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom.

 

  1. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku ciążącego na Administratorze – art. 6 ust. 1 lit. e RODO w związku z art. 108a Prawa Oświatowego.

 

  1. Zapisy z monitoringu przechowywane będą, aż do nadpisania, tj. do 14 dni.

 

  1. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne. Przebywanie na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody. Konsekwencją odmowy udostępnienia danych jest brak upoważnienia do przebywania na terenie szkoły.

 

  1. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Wytworzył:
Katarzyna Kłeczek
(2020-03-06)
Udostępnił:
Materniak Franciszek
(2020-03-06 10:07:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Materniak Franciszek
(2020-03-06 10:12:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki