Przyjęcie nowego ucznia

  • Przyjęcie nowego ucznia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. 2008 Nr 173 poz. 1072) oraz art. 71b, ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zm.).

 

  • Pobyt w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jaworze jest bezpłatny.
Wytworzył:
Katarzyna Kłeczek
(2020-03-06)
Udostępnił:
Materniak Franciszek
(2020-03-06 12:31:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Materniak Franciszek
(2020-03-06 12:37:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki