I n f o r m a c j a z o t w a r c i a o f e r t ( na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z dnia 29.09.2019 r. z p

I n f o r m a c j a    z   o t w a r c i a     o f e r t 

( na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z dnia 29.09.2019 r. z późn. zm.)

Otwarcie ofert nastąpiło 23 LISTOPADA 2020 r. o godz.10.15

Przetarg nieograniczony -  2020 Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Jaworze  

 

Załączniki

1-I n f o r m a c j a    z   o t w a r c i a     o f e r t 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stolarczyk Irena
(2020-11-24 09:34:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Stolarczyk Irena
(2020-11-24 09:39:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki