Ogłoszenie z otwarcia ofert - Dostawa oleju opałowego

Jawor, dnia  26 listopada 2020r.

ZP.03. 2020

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy:    postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywne dostawy oleju opałowego Ekoterm Plus dla Domu Pomocy Społecznej  w Jaworze (zakup poniżej 30 000 euro).

                Dom Pomocy Społecznej w Jaworze (Zamawiający) informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP.03.2020, którego przedmiotem są sukcesywne dostawy oleju opałowego Ekoterm Plus dla Domu Pomocy Społecznej  w Jaworze, Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy:

GAZ PETROL Sp. z o.o.

55-080 Kąty Wrocławskie, ul. 1 Maja 90

Cena netto:103 050.00 zł.

 Cena brutto: 126 751.50 zł.

(słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden  złotych 50/100 )

 

 

2.Do upływu terminu składania ofert, do Zamawiającego wpłynęły 4 oferty:

 

Oferta nr 1

GAZ PETROL Sp. z o.o.

55-080 Kąty Wrocławskie, ul. 1 Maja 90

Cena netto:103 050.00 zł.

 Cena brutto: 126 751.50 zł.

(słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden  złotych 50/100 )

 

Oferta nr 2

Spółka Jawna T&J Tyrakowski, Jachnik

63-220 Kotlin, ul. Sławoszewska 2b

Cena netto: 108 000.00 zł.

Cena brutto: 132 840.00 zł.

( słownie: sto trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści zł. )

 

Oferta nr3

PETROMAX JAKUB SIEŃKO

Ul. Kolejowa 1D, 58-100 Świdnica                                                                                                                                                       Cena netto: 109 756.10 zł.                                                                                                                                                                        Cena brutto: 135 00.00 zł.

( słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy zł.)

Oferta nr 4

MPS Piotr P. Sycz Sp. z o.o.

Mierczyce 2, 59-430 Wądroże Wielkie

Cena netto: 121 500.00 zł.                                                                                                                                                                 Cena brutto: 149 445.00 zł.

( słownie: sto czterdzieści dziewięć  tysięcy czterysta czterdzieści pięć zł.) 

 

Wytworzył:
Waldemar Pokój
(2020-11-30)
Udostępnił:
Stolarczyk Irena
(2020-11-30 13:22:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Stolarczyk Irena
(2020-11-30 13:27:22)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki