Przetargi ZSA w Bolkowie

Zespół Szkół Agrobiznesu im.

Wincentego Witosa w Bolkowie

59 – 420 Bolków, ul. Niepodległości 17

Tel. 757413364, Fax. 757413294

Prosi o składanie ofert – zapytanie o cenę na wykonanie usługi:

„ Naprawa, remont, zabezpieczenie dachu budynku Internatu przy
Zespole Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie przy ul. Mickiewicza 1”.

Zakres przedmiotowy zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na:

- uzupełnieniu brakujących dachówek, gąsiorów oraz obróbki wokół kominów w celu
zabezpieczenia dachu przed zalaniem budynku.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami, jakie muszą spełniać
oferenci ubiegający się o realizację zamówienia udzieli Dyrektor Zespołu Szkół Agrobiznesu
im. Wincentego Witosa w Bolkowie przy oględzinach przez osoby reprezentujące daną firmę.

Termin rozpoczęcia prac remontowych od 1 sierpnia 2014 r.

Materiały dostarcza Wykonawca.

Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem preferencji krajowych.

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Zespołu Szkół Agrobiznesu
im. Wincentego Witosa w Bolkowie przy ul. Niepodległości 17,
w sekretariacie szkoły, do dnia 18 lipca 2014 r. do godz. 12.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lipca 2014 r o godz. 13
w siedzibie Zespołu Szkół Agrobiznesu im. Wincentego Witosa w Bolkowie
przy ul. Niepodległości 17, w gabinecie Dyrektora Szkoły.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nie odrzuconych,
przez co należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszą cenę.

Osobą uprawnioną do występowania w imieniu Zamawiającego w sprawach związanych
z postępowaniem przetargowym jest Beata Zalewska – Dyrektor Zespołu Szkół Agrobiznesu
im. Wincentego Witosa w Bolkowie.

Informacje telefoniczne w sprawach związanych z przetargiem uzyskać można w godzinach 9 – 13
pod numerem telefonu: 757413364 lub osobiście w siedzibie Zamawiającego.

Zapytania w formie pisemnej należy kierować na numer fax - u 757413294.

Zaproszenie dostępne jest na tablicy ogłoszeń w budynku Zespołu Szkół Agrobiznesu
im. Wincentego Witosa w Bolkowie przy ul. Niepodległości 17 oraz na stronie internetowej BIP.

 

Wytworzył:
(2013-09-11)
Udostępnił:
Jodel Aleksandra
(2008-09-15 14:32:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Jodel Aleksandra
(2014-06-26 10:36:45)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki