WYMAGANE DOKUMENTY DO PRZYJĘCIA UCZESTNIKA DO OŚRODKA WSPARCIA W JAWORZE

WYMAGANE DOKUMENTY DO PRZYJĘCIA UCZESTNIKA DO OŚRODKA WSPARCIA W JAWORZE:


Przyjęcie do placówki odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej  z upoważnienia Starosty Powiatu Jaworskiego przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jaworze na podstawie skompletowanych dokumentów, w tym:

- skierowania od lekarza psychiatry,

- zaświadczenia od lekarza rodzinnego o stanie zdrowia,

- oraz wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez ośrodek pomocy społecznej  właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby kierowanej (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2011 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy).

Wszystkie osoby zainteresowane pobytem w  dziennym Ośrodku Wsparcia w Jaworze mogą uzyskać więcej informacji osobiście w siedzibie jednostki
.

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2012-03-13 09:56:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2012-03-13 09:56:37)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki