Ośrodek Wsparcia w Jaworze Środowiskowy Dom Samopomocy typu A na terenie Powiatu Jaworskiego działa od roku 2005. 

 Jest samodzielną powiatową jednostką organizacyjną realizującą zadanie zlecone przez administrację rządową (art. 20 ust. 1, punkt 2 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r.   o pomocy społecznej).

Jest placówką wsparcia dziennego przeznaczoną dla 30 osób  z zaburzeniami psychicznymi (typ A), które nie wymagają leczenia szpitalnego, wymagają zaś różnych form oparcia i pomocy niezbędnej do życia  w środowisku rodzinnym i społecznego.

Do placówki przyjmowane są osoby pełnoletnie  z terenu Powiatu Jaworskiego.

Każdy uczestnik w trakcie pobytu w placówce ma zapewniony ciepły posiłek.

Uczestnik zobowiązany jest do ponoszenia odpłatności za usługi realizowane w placówce zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.).
Osoba, której dochód nie przekracza 250% kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej (477 zł) lub kryterium dochodowego w rodzinie (351 zł) nie jest zobowiązana do ponoszenia odpłatności za usługi realizowane w placówce.

Wytworzył:
Udostępnił:
Łuczak Izabela
(2012-03-13 09:57:13)
Ostatnio zmodyfikował:
Łuczak Izabela
(2012-03-13 09:57:26)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki