Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Zapytanie ofertowe z dnia 14.05.2014 r. na ciepły posiłek dla uczestników Ośrodka Wsparcia w Jaworze.

 

                     

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Ilość uzyskanych punktów

UWAGI

1.       

KMS Joanna Czuchrowska 59-220 Legnica ul. Galileusza 7/3

Sala Bankietowa „SOBIESKA” 59-400 Jawor, ul. Rzeckiego 10

76,36 pkt

 

2.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 59-400 Jawor, ul. Padarewskiego 6

100 pkt

Najkorzystniejsza oferta cenowa

3.

Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych 59-400 Jawor, ul. Starojaworska 7

59,82 pkt

 

 

Wybrano ofertę nr 2 jako najkorzystniejszą, złożoną przez firmę: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 59-400 Jawor, ul. Padarewskiego 6.

Jedynym kryterium wyboru była cena 100%.

 

 

 

 

 

Justyna Kudłaszyk                                                          22.05.2014 r. Katarzyna Trapowska

(podpis osoby sporządzającej)                                   (data i podpis kierownika zamawiającego  lub osoby upoważnione)

Wytworzył:
Udostępnił:
Trapowska Katarzyna
(2014-05-22 14:29:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Trapowska Katarzyna
(2014-05-22 14:30:20)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki