☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP Jednostek Samorządowych Powiatu Jaworskiego

Niedziela 25.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie o zmianie SIWZ

Ogłoszenie o zmianie SIWZ
ZP.8.2013.2014
na podstawie art. 38 ust. 4, 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.907 j.t. z późn. zm), Zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie :
Rozdział 10
pkt 1 pdt 2 )otrzymuje brzmienie:
- 1 robotę branży ogólnobudowlanej (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), o wartości minimum 200.000,00 zł
- 1 robota branży elektrycznej wewnętrznej (w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), o wartości minimum 200.000,00 zł
1)posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 500 000, 00 PLN.
Przedmiotowa zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu.
Opublikowano, dnia 05.09.2014 r.

 
 
liczba odwiedzin: 2489839

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X