☰ Menu Prawe Menu ☰
BIP Jednostek Samorządowych Powiatu Jaworskiego

Środa 08.02.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Najczęściej odwiedzane tytułu serwisu BIP Jednostek Samorządowych Powiatu Jaworskiego (www.js-spjawor.bip.pbox.pl-off)


Lp. Tytuł strony Liczba odsłon
1 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 6997
2 Zapytania ofertowe 1903
3 Dane adresowe 1232
4 Zamówienia Publiczne w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Bolka I w Jaworze 79
5 Zamówienia Publiczne 75
6 Dzierżawa CEEiW - Pałac w Muchowie 57
7 Dane adresowe SOSW w Jaworze 47
8 Regulamin 47
9 Dane adresowe PCKZiU w Jaworze 46
10 Zarządzenie nr 1./KZ/2010 Dyrektora IZSO w Jaworze w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej 42
11 Ogłoszenia DPS w Jaworze 41
12 Rozstrzygnięcia przetargów i zamówień w I ZSO w Jaworze 40
13 Dane adresowe DPS w Jaworze 40
14 Załącznik nr 3 - Wykaz usług doradztwa_posrednictwa 40
15 Zapytanie ofertowe-którego przedmiotem jest: Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem budynku Domu Pomocy Społecznej w Jaworze do wymagań ochrony przeciwpożarowej 40
16 Dane adresowe PCPR 39
17 Konkurs na stanowisko urzędnicze -księgowy 38
18 Dni i godziny otwarcia DPS w Jaworze 38
19 Informacje wewnętrzne 38
20 Sukcesywne dostawy 50 000 tys. litrów oleju opałowego lekkiego lub produktu równoważnego. 36
21 Dane adresowe oraz dni i godziny otwarcia ZSiP w Bolkowie 36
22 Dane adresowe PORE w Jaworze 34
23 Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w PCKZiU 34
24 Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia ucznia dla potrzeb Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaworze 34
25 SIWZ 33
26 Zaproszenie do złożenia oferty (w trybie zapytania ofertowego) 33
27 Ogłoszenie-Opracowanie dokumentacji projektowej dla Przeprowadzenie robót remontowo budowlanych związanych z doprowadzeniem do zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku mieszkalnym zlokalizowanych w Domu Pomocy Społecznej w Jaworze Plac Seniora 3 33
28 Sprzedaż składników majątku ruchomego 33
29 Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2017 r. 32
30 Zapytanie ofertowe Nr 3/2019 32
31 Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc 32
32 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH SUKCESYWNA DOSTAWA PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NABIAŁ I PRODUKTY MLECZARSKIE (postępowanie o udzielenie zamówienia poniżej równowartości 30 tys. euro) 32
33 Zapytanie ofertowe 2/2019 O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 50 TYS. ZŁOTYCH NA PROWADZENIE ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH NA BASENIE ORAZ ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH NA SALI KOREKCYJNEJ W RAMACH PROJEKTU PN.: ?INWESTYCJA W SIEBIE SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO? 31
34 Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zespołu Schronisk Młodzieżowych w Jaworze 30
35 Zapytanie ofertowe oraz szczegółowe warunki zamówienia 30
36 Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań 29
37 Ogłoszenia przetargów SOSW w Jaworze 29
38 ZMIANA ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT Z DNIA 07.08.2020 r. na dostawę środków ochrony osobistej z przedłużeniem terminu do składania ofert 29
39 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf 29
40 Zamówienia Publiczne PCPR 29
41 Regulamin wynagradzania 29
42 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 5/2018 NA PROWADZENIE DZIAŁAŃ TERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.:?INWESTYCJA W SIEBIE SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO?. 29
43 Informacja o unieważnieniu 28
44 Uzupełnienie zaproszenia do złożenia oferty cenowej z dnia 17 stycznia 2014 r. 28
45 I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Bolka I w Jaworze 28
46 Powiatowy Zespół Schronisk Młodzieżowych w Jaworze 28
47 Informacja z otwarcia ofert 28
48 Informacja o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne Nr 11/2018 - terapia psychologiczna. 27
49 Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w PCKZiU w Jaworze 27
50 Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze 27
 
liczba odwiedzin: 1232